Tragédia olyan drámai mű, melynek lényege a tragikum, amely a hősnek önmagával vagy az erkölcsi világrenddel való tragikus összeütközéséből ered. A belőle származó vétség büntetést von maga után.
A tragikum három mozzanata:
- összeütközés / konfliktus
- a vétség elkövetése
- bűnhődés.