Lényege a komikum, amelyben kisemberek kicsinyes küzdelem után kudarcot vallanak. (Ld. jellemkomikum, helyzetkomikum).

Helyzetkomikum: Különféle komikus helyzetekből adódik.

Jellemkomikum: A szereplők jelleméből következik.