Az irodalmi "én" esetében az író egyes szám első személyben mondja el a történetet, mintha az események vele történtek volna meg. Az ilyen előadási formában az író mintegy a mű egyik szereplőjévé válik, az ő nézőpontjából mutatja be az ábrázolt világot. De az irodalmi "én" sohasem azonos maradéktalanul a szerzői énnel - csupán egy fiktív én. Karinthy Frigyes A cirkusz című novellájában is megtalálható ez az én.