Dal a legszubjektívebb lírai műfaj. A költő közvetlenül szólal meg benne.

Témája valamely egyszerű tárgy közvetlen szemléletéből fakad.

Jellemzi a pillanatnyi kedélyhangulat kifejezése. A dal költője a saját érzelemvilágába bevonja a külvilágot is. Szerkezeti felépítése egyszerű, könnyen áttekinthető.

A legzeneibb műfaj. Eredet szerint lehet: műdal, népdal.

Tartalom és funkció szerint: világi és vallásos.
Téma szerint: bordal, szerelmi dal, hazafias dal, katonadal, politikai dal, bujdosóének, búcsúvers. Az emberi élet szakaszai szerint lehet: bölcsődal, altatódal, gyermekdal, diákdal, nászdal. Hivatások szerint.