Psa abbreviation. a(z) PSA meghatározása: Fülöp-szigeteki statisztikai szövetség - Philippine Statistical Association

Eurlex If the aid had not been granted and the psa abbreviation had been placed in run-off management, no further advantage would have been obtained by creditors or shareholders the PSA Group. Ha a támogatást nem nyújtották volna és a bank kifutáskezelés alá került volna, a hitelezők vagy részvénytulajdonosok a PSA csoport nem jutott volna további előnyhöz.

PSA REVEAL

Eurlex It is therefore also part and parcel of the approach taken by the PSA Group's restructuring plan. Ezért szerves és elválaszthatatlan része a PSA csoport szerkezetátalakítási tervében foglalt megközelítésnek. A PSA csoport becslései szerint, e kompenzációs intézkedés hatása összességében, 1,32 milliárd euró összegű árbevétel-kiesést jelentene.

psa abbreviation

Egy, a francia állam és a PSA Peugeot Citroën csoport között kötött megállapodás garantálja, hogy a vállalat köteles a kettős finanszírozás kizárásának biztosítására. Eurlex Small PSAs, in addition to those classified as small financial counterparties, do not present the same risks as larger PSAs and it is appropriate to allow them a longer exemption from the clearing obligation.

PSA a következőt jelöli Orvos hiány terület.

A kis nyugdíjkonstrukció-rendszerek — a kis pénzügyi szerződő félként besoroltak mellett — nem azonos kockázatokkal járnak, mint a nagyobb nyugdíjkonstrukció-rendszerek, ezért indokolt lehetővé tenni számukra, hogy az elszámolási kötelezettség alól hosszabb ideig mentesüljenek. Eurlex Humira, mg every other week, was studied in patients with moderately to severely active psoriatic arthritis in two placebo-controlled studies, Psa abbreviation studies I and Arthritis psoriatica A mg Humira hatását kéthetenkénti egyszeri adagolással középsúlyos — súlyos aktív athritis psoriaticában szenvedő betegeken vizsgálaták placebo kontrollált vizsgálatban, a PsA I és PsA vizsgálatban EMEA0.

Az is feltételezhető, hogy a központi szerződő felek az elmúlt két-három évben arra összpontosították forrásaikat, hogy szolgáltatásaikat összhangba hozzák az EMIR újonnan alkalmazott követelményeivel, valamint az uniós és nemzetközi szabályozási reformok egyéb szempontjaival[v].

psa abbreviation

A központi szerződő psa abbreviation jelentős forrásokat fordítottak az ügyfelek klíringmegoldásaira általánosságban, mivel az EMIR szerinti elszámolási kötelezettségek ki fognak terjedni a kis- és közepes méretű piaci szereplőkre is beleértve a nyugdíjkonstrukció-rendszereketakik nem képesek a közvetlen, klíringtagként történő elszámolásra.

EurLex-2 Notes that the coordinated package of personalised services supported by the EGF is part of the voluntary redundancy plan launched to help 5 workers to leave PSA and which comprises also measures required by French national law in case of mass redundancies, like early retirement schemes; megállapítja, hogy az EGAA által psa abbreviation, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a Peugeot önkéntes létszám-leépítési tervének része, amelynek keretében segítséget nyújtanak 5 dolgozónak, aki elhagyja a PSA-t, és amely emellett a francia jogszabályok által a tömeges leépítések esetén előírt intézkedéseket prostatis milyen vízital például előrehozott nyugdíj — is tartalmaz; EurLex-2 43 In addition with reference to PSA Antwerp point 4.

PSA a következőt jelöli Fülöp-szigeteki statisztikai szövetség. Ha nem angol nyelvű változatát látogatják, és a z Fülöp-szigeteki statisztikai szövetség angol nyelvű változatát szeretné látni, kérjük, görgessen le az aljára, és a Fülöp-szigeteki statisztikai szövetség jelentését angol nyelven fogja látni.

Eurlex If Measure 1 had been circular, PSA and AG would not have been liable to pay any compensation in the period from to Ha az 1. Emellett a PSA nyomatékosan hangoztatta a feljegyzésben, hogy a GHA írja át a kötbérkikötést a PSA által az összes antwerpeni terminálban elért teljes volumenre tekintettel Eurlex The French authorities point out that the viability of each plant cannot be measured independently from that of the PSA Group.

Psa abbreviation francia hatóságok kiemelik, hogy az egyes üzemek életképességét nem lehet a PSA csoportétól függetlenül mérni, értékelni.

psa abbreviation

EurLex-2 Notes that Peugeot Citroën Automobiles, which is a subsidiary of PSA Peugeot Citroën group, is required by French law to contribute to the revitalisation of these regions, contributing to the creation of new activities and new jobs, so as to attenuate the effects of redundancies; felhívja a figyelmet arra, hogy a Peugeot Citroën Automobiles, a PSA Peugeot Citroën csoport leányvállalata a francia törvények értelmében köteles hozzájárulni a régió gazdasági újjáélesztéséhez, és hozzá fog járulni az új tevékenységek kialakításához és a munkahelyteremtéshez, hogy így enyhítse a régión belüli elbocsátások hatását; EurLex-2 As no viable solution facilitating PSAs to centrally clear has psa abbreviation developed so far, that temporary derogation should be extended to apply for a further two years in respect of the very large majority of PSAs.

Mivel eddig nem került kidolgozásra psa abbreviation életképes megoldás, amely lehetővé tenné a nyugdíjkonstrukció-rendszerek számára a központi elszámolást, az említett átmeneti eltérés alkalmazását további két évvel meg kell hosszabbítani a nyugdíjkonstrukció-rendszerek igen nagy többsége számára.

A PSA optimális ipari bázist, jó márkaimázst és jelentős jövedelmezőségi szintet tud felmutatni e járműtípus vonatkozásában, jobbat, mint a benzinüzeműek esetében.

psa abbreviation

Olvassa el is